Nổi tiếng nhất là cầu đá Đông Hà Tên 54 dân tộc Việt Nam

Vốn người sáng dạ, chi một thời gian ngắn, anh đã sành nghề nếm thuốc, biết hết nhéo làm ãn. Được sự tin cậy, anh trở thành bạn buôn chung vói bác lái. Dần
dà anh ngộ ra rằng, Việt Nam có bao nhiêu dân tộc muốn chóng phát tài, phải mở cửa hàng Việt Nam có bao nhiêu dân tộc vừa bán lẻ, vừa bán cất. Nghĩ là làm, anh cất công kiếm địa điểm mở cửa hàng.

Thời Lê mạt, sông Tô Lịch là tuyến giao thông thủy rất thuận lợi cho sự buôn bán giữa phố phường Kẻ Chợ với. Hàng Tên 54 dân tộc Việt Nam hóa trong nước và của khách buôn ngoại quốc từ Tên 54 dân tộc Việt Nam tàu, thuyền lớn trên Nhĩ Hà được chuyển sang đò con, đưa vào. Thông qua một hệ thông mương, ngòi, hồ đầm, liên thông với sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, hàng hóa xuôi về mạn nam,.

Theo sông Thiên Phù, hàng ngược lên phía bắc, đến trấn Sơn Tây.

Giữa phố phưòng Kẻ Chợ có đưòng trục bắc nam gồm các phô~~ Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Lam. Song hành vổi các tuyến phô~~ này, chếch về phía đông là một chuỗi các hồ thông nhau, mang tên phô~~ như hồ Hàng Than,. Hồ Thái Cực có ngòi thông vói hồ lớn Thủy Quân, hồ này gồm hai phần, phần phía 54 dân tộc 54 dân tộc bắc là hồ Tả Vọng, tức hồ Hoàn. Hồ Hàng Chuối chảy vào sông Kim Ngưu, còn hồ Hàng Than thông với sông Thiên Phù qua các hồ Hàng Bún, hồ Trúc Bạch và. Khách từ các vùng Ngã ba Hạc hay Lục Đầu Giang, theo đưòng thủy đến Kẻ Chợ, thường xuống bến Ô Quan Chưởng,.

Do đường thủy thuận tiện, đò dọc có thể vào tận cửa chợ hay đầu phô~~, nên cánh lái buôn đ8 hẳn được một. Khách buôn châu u đến Kẻ chợ, vào thế kỷ XVII, XVIII, đã ví nơi đây vối thành Venise của nước Ý, được xây dựng. Thuyền chở than củi từ trên ngàn về Kẻ Chợ, đỗ bến Hàng Than. Thuyền mắm muôi của Thanh Nghệ, đậu bến Hàng Mắm, cửa ô Ưu Nghĩa. Các bè tre nứa neo tại bến Hàng Tre. Chè lá từ cốc vùng Mạn Hảo, Tuyên Thái, được chỏ bằng thuyền nhỏ, nên có thể theo con ngòi, chui qua chiếc cầu. Sông ngòi qua các đường phô~~Kẻ Chợ có nhiều cầu, công xây bằng gạch đá, nổi tiếng nhất là cầu đá Đông Hà.

Nhưng độc nhất, có chiếc cầu bắc qua ngòi vào chợ Hàng Chè là làm bằng gỗ, nên có tên cầu Gỗ.

You might also like

Leave a Reply