Chỗ được bảo vệ bởi một vành đai chỗ ngồi xe tư vấn tình yêu đơn phương

Chuyển đổi/kết hợp xe hơi:

Đó là hiệu quả chi phí để mua một chỗ ngồi xe chuyển đổi như nó có thể.

Bạn có thể sử dụng tính năng đối mặt với phía sau cho đến khoảng 10-12 tháng và sau đó chuyển đổi nó để chuyển. Tính năng bao gồm:

-Dual sử dụng đã chứng minh là một lựa chọn hiệu quả chi phí như bạn có thể sử dụng. -5 điểm an toàn khai thác để giữ em bé của bạn. -Chỗ được bảo vệ bởi một vành đai chỗ ngồi xe. Ghế nâng:

Đó là một yêu cầu pháp lý cho các trẻ em lên đến 12 tuổi sử dụng một chỗ ngồi xe. Tên lửa đẩy được thiết kế để được sử dụng bởi tư vấn tình yêu đơn phương trẻ em tư vấn tình yêu đơn phương .

Backless ghế nâng được sử dụng để bảo vệ trẻ em của bạn bằng cách sử dụng một vành đai chỗ đường chéo ở. Những chỗ thường được sử dụng cho trẻ em ở giữa tuổi 4 đến 12 tuổi, cân nặng ở giữa 33-80 lbs. Nước Jetting công nghệ

Jetters chủ yếu được sử dụng để làm sạch thuỷ. Hydrocleaning được tư vấn hôn nhân định nghĩa là việc tư vấn hôn nhân sử dụng nước vận hành ở tốc độ rất cao để làm sạch bề mặt. Lực lượng được tạo ra từ nước jetters có thể loại bỏ vết bẩn, sơn và bụi bẩn từ các bức tường, đường cao. Tiêu chuẩn hóa các hoạt động làm sạch và thông số kỹ thuật chuẩn bị bề mặt thép cấu trúc vẽ tranh đồng (SSPC). ? Nước áp suất cao, làm sạch (HP WC) là sử dụng áp lực nước từ 5.

000 đến 10. 000 psi (34-70 MPa) để làm sạch. ? Áp lực nước jetting (HP WJ) – áp lực nước là từ 10. 000 dấu hiệu chồng có bồ tới 25 dấu hiệu chồng có bồ .

000 psi (70 đến 170 MPa).

? Ultrahigh-áp lực nước jetting – áp lực nước là trên 25. 000 (170 MPa).

You might also like

Leave a Reply